Posts Tagged ‘дусагнах’

Шээс дусагнах

Томорсон умай давсагийг дарсанаас хэмжээг нь багасгасан, давсагны амсрын булчин суларсан зэргээс үүдэн шээс алдамхай болно.

(more…)