Posts Tagged ‘зохистой хооллолт’

Зохистой хооллолт

Зөв зохистой хооллох нь бие бялдар, сэтгэхүйн хэвийн өсөлт бойжилтийг хангаж, гадаад орчны харш нөлөөллийг эсэргүүцэх чадвартай болгодог.

(more…)