Зүрхний цус багадах өвчин (Ischaemic heart disease)

Зүрх бол цусыг бүх эрхтэнд түгээж байдаг эрхтэн юм. Зүрх нь цусыг түгээх булчингуудаас бүрддэг. Эрчимтэй цусны эргэлт зүрхэнд очихгүйгээс болоод зүрхний цус багадах өвчин үүсдэг. Ахмад  настныг үхэлд хүргэж болох нийтлэг өвчний нэг юм.

Read more