Зүрхний эссэнциал

Биеийн эс бүхэнд нэг бүрчлэн хүрч үйлчилдэг систем болох цусан хангамжийн судаснуудын торон сүлжээний төв нь зүрх юм. Уушгинд хүчилтөрөгчөөр баяжигддсан цусыг зүрх гол судсаар дамжуулан шахаж биеийн бүх эд эрхтэн, эсэд тэжээл өгдөг.

Read more