Posts Tagged ‘идээ гарах’

Чихний үрэвсэл буюу отит

Чихний үрэвсэл буюу отит

Чихний үрэвслийг анагаах ухаанд отит гэнэ.  Аль хэсэгт нь үрэвсэл үүссэнээс хамаараад гурван янзын     чихний үрэвсэл байдаг. Үүнд: гадна , дунд, дотор чихний үрэвсэл.

(more…)