Верапамил

40 мг, 80 мг шахмал, 0,25%-2 мл туншил хэлбэртэй, титэм судсыг  өргөсгөж, зүрхний булчингийн тэжээлийг сайжруулах, фосфатын метаболизмыг  бууруулах, миокардын хүчилтөрөгчийн хэрэгцээг багасгах, тахиаритмийг дарах  зэрэг үйлчлэлтэй учраас титэм судасны цочмог, архаг дутмагшил, артерийн  гипертони, жирвэлзээ (мерцани) бүхий аритми, экстрасистоли зэрэгт хэрэглэдэг.

Read more