Posts Tagged ‘израиль’

Израйлын эрүүл мэндийн халамж, үйлчилгээг хэрхэн авах вэ?

Дээд зэргийн үзлэг, үйлчилгээ үзүүлэх нарийн мэргэшсэн эмч нар Өвтөнүүдэд Израиль улсад өндөр чанартай, боломжийн үнэтэй эрүүл мэндийн үзлэг, үйлчилгээг авахад туслах нь манай зорилго. IMS нь танд зориулан дараах үйлчилгээг санал болгож байна: (more…)

Tagged with: