Posts Tagged ‘илрүүлэх’

Өвчнийг илрүүлэх

Өвчнийг бага дээр нь илрүүлж эрт эмчлэх нь өвчин болон тахир дутуу болохоос урьдчилан сэргийлэхийн гол алхам юм.

(more…)