Инозин

200мг бүрхүүлтэй шахмал, 2%-10мл туншил хэлбэртэй, биеийн дотоод  бодисын солилцоонд оролцож, зарим ферментийн идэвхийг ихэсгэж,  нуклеотидуудын нийлэгжилтийг идэвхжүүлэх, миокардын бодисын солилцоо, цусан хангамжийг сайжруулах зэрэг үйлчлэлтэй бөгөөд түүнийг зүрхний  шигдээсээр өвдсөний дараахь үед, миокардиодистрофи, аритми, гепатит, элэгний  цирроз, порфириний өвчний эмчилгээнд хэрэглэдэг.

Read more