Posts Tagged ‘ихэр хүүхэд’

Яагаад ихэр хүүхэд төрдөг вэ?

Боловсорсон өндгөн эс өндгөвчнөөс чөлөөлөгдөж, эр бэлгийн эстэй нэгдэн үр тогтдог болохыг бид дээр дурдсан.

(more…)