Каптоприл

12,5 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг шахмал хэлбэртэй  байх бөгөөд бие махбодийн доторхи ангиотензиногенийг ангиотензин болгож  хувиргадаг ферментийн үйлчлэлийг саатуулснаар артерийн даралтыг бууруулж,  захын судасны эсэргүүцлийг багасгах үйлчлэл үзүүлдэг.

Read more