Кломипрамин

10мг, 25мг, 50мг бүрээстэй шахмал, 1.25%-2мл туншил хэлбэрээр байх ба сэтгэл  гутралын эсрэг үйлчлэлтэй тул сэтгэл уналт, гутралын янз бүрийн хэлбэрийн үед хэрэглэнэ. Толгой өвдөх, эргэх, хөлрөх, зүрх дэлсэх, ам хуурайших, харааны  аккомодаци (зохирол) өөрчлөгдөх, шээс боогдох зэрэг гаж нөлөө илэрч болно.

Read more