Бөөрний булчирхайн дутмагшил буюу Аддисоны хямрал

Бөөрний булчирхай нь бөөрний дээд хэсэгт оршдог жижигэвтэр хос эрхтэн юм. Бөөрний булчирхай нь амьдралын чухал процессүүдийг зохицуулдаг даавар ялгаруулах үүрэгтэй. Бөөрний булчирхай нь олон төрлийн даавар ялгаруулдгаас глюкокотикоид нь бодисын солилцоог хариуцна, минералокортикоидууд нь ус ба давсны солилцоог зохицуулдаг, андрогенууд ба эстрогенууд нь бэлгийн даавартай адил үйлчилгээтэй, адреналин ба норадреналин нь стрессийн үед ялгардаг байх жишээтэй.

Read more

Ком

Ерөнхий

Орчин үеийн ойлголтоор ком гэдэг нь төв мэдрэлийн системийн (ТМС)эмгэг саатлын хэлбэр. Ком нь ухаан санаагаа гүн алдах, гадаад орчны цочруулд рефлекс нь  байхгүй болох, бие махбодын амьдралын чухал үйл ажиллагааны зохицуулга алдагдах шинжээр илрэнэ.

Read more