Ком

Ерөнхий

Орчин үеийн ойлголтоор ком гэдэг нь төв мэдрэлийн системийн (ТМС)эмгэг саатлын хэлбэр. Ком нь ухаан санаагаа гүн алдах, гадаад орчны цочруулд рефлекс нь  байхгүй болох, бие махбодын амьдралын чухал үйл ажиллагааны зохицуулга алдагдах шинжээр илрэнэ.

Read more