Posts Tagged ‘Корвалол’

Корвалол

25мл флаконтой нийлмэл найрлага бүхий шингэн бэлдмэл,  тайвшруулах, судасны агчлыг багасгах үйлчлэлтэй тул невроз, тахикарди, стенокарди, цусны даралт ихсэх өвчний эхэн үе, нойргүйдлийн эмчилгээнд  хэрэглэдэг.

(more…)

Tagged with: