Корвалол

25мл флаконтой нийлмэл найрлага бүхий шингэн бэлдмэл,  тайвшруулах, судасны агчлыг багасгах үйлчлэлтэй тул невроз, тахикарди, стенокарди, цусны даралт ихсэх өвчний эхэн үе, нойргүйдлийн эмчилгээнд  хэрэглэдэг.

Read more