Лизиноприл

5мг, 10мг, 20мг шахмал хэлбэртэй, ангиотензин хувиргагч  ферментийн ингибитор байдлаар үйлчилдэг тул цусны даралт ихсэлт, зүрхний  архаг дутмагшлын эмчилгээнд хэрэглэнэ. Толгой эргэх, өвдөх, ядрах, дотор муухайрах, ам хатах, арьсаар тууралт гарах зэрэг гаж нөлөө үзүүлж болзошгүй.  Бөөрний дутмагшил бүхий хүнд өвчнүүдийн үед хориглоно.

Read more