Морфин

Ихэвчлэн 10, 15, 30 мг шахмал, лаа, 10 мг|мл туншил хэлбэртэй,  өвдөлтийг дарах гол үйлчлэлтэй. Огиулах, бөөлжүүлэх, зүрхсудас, амьсгалыг  дарангуйлах, өтгөн хатаах, шээс боогдуулах, харшлын урвал, сэтгэл гутрал, эсхүл  сэтгэл хөөрөл зэрэг гаж үйлчлэл үзүүлж болно.

Read more

Мансууруулах бодисын ангилал

Мансууруулах бодис нь химийн аргаар үйлдвэрлэн гаргасан буюу байгальд бэлнээр оршдог. Байгалийн гэдэг нь анх түүж авсан ургамал, нийлэг гэдэг нь хожим химийн аргаар гаргаж авсан бодис юм.

Read more

Мансуурах дон

Ерөнхий

Хар тамхи буюу , хар тамхи, наркотик /грек хэлэнд нойрсуулагч гэсэн утгатай/ гэдэг ойлголтын дор угтаан намуу цэцгээс гаргаж авдаг опий нэртэй бодисын бүлэгт хамаардаг морфин, кодеин, героин, метадон зэргийг хамааруулж үздэг. Гэвч энд зөвхөн хар тамхинд мансуурах донгийн тухайд бус мансуурах донгий талаар авч үзэж байгаа юм.

Read more