Posts Tagged ‘Мукалтин’

Алтайн ханд

50мг шахмал, цэр ховхлох үйлчлэлтэй тул амьсгалын замын цочмог, архаг үрэвсэлт  өвчнүүдийн эмчилгээнд хэрэглэдэг.

(more…)