Posts Tagged ‘наслалт’

Дэлхийн улс орнуудын дундаж наслалтын рейтинг

225 орон оролцсон энэ жагсаалтанд манай улс 161-р байранд орсон байна. Харин Андорр нь хамгийн эхэнд оржээ.

(more…)

Tagged with: