Posts Tagged ‘нөсөөжилт’

Нөсөөжилт

Жирэмсний даавар нь нөсөөжилтийг үүсгэгч меланоцит эсийг их хэмжээгээр боловсруулна. Мөн нарны хэт ягаан туяа нөлөөлнө.

(more…)