Posts Tagged ‘Панкипсин’

“Панкипсин” ферментэн бэлдмэл

“Панкипсин” ферментэн бэлдмэл

Фармакологийн үйлчлэл:

Үрэвслийн эсрэг үйлчлэлтэй эмийн бүлэгт хамаарна. (more…)