Пентоксифиллин

100мг, 200мг, 400мг шахмал, бүрээстэй шахмал, үрэл, 20мг|1мл туншил зэрэг хэлбэртэй байх ба цусны урсгал, бичил эргэлт (микроциркуляци)-ийг  сайжруулах, судас өргөсгөх, эритроцит, тромбоцитын бөөгнөрөмтгий, зуурамтгай  чанарыг багасгах зэрэг үйлчлэлтэй тул захын цусны эргэлтийн хямрал, тархины  судасны эмгэг, судас хатуурал, чихрийн шижингийн ангиопатийн үед хэрэглэдэг.

Read more