Пирацетам

200мг, 400мг, 500мг, 800 мг, 1200 мг шахмал, 400 мг капсул, 1 мг|5  мл туншил, 33% сироп хэлбэртэй байх ба тархины цусны эргэлт, бодисын  солилцооны хямралыг засах үйлчлэлтэй тул тархины судас хатуурал, цусны эргэлтийн хямрал, тархины гэмтлийн дараахь үеийн эмчилгээнд, бас зүрхний  шигдээс, хадуур хэлбэрийн эст цус багадалтын эмчилгээнд хэрэглэдэг.

Read more