Прокаин

Hунтаг, 0,25%-2мл туншил хэлбэртэй, хэсэг газрыг мэдээгүйжүүлэх үйлчлэлтэй тул хэсэг газарт нэвчүүлэн тарьж, хориг тавих болон пенициллин зэрэг  зарим тарилгын бэлдмэлийг уусгах зорилгоор өргөн хэрэглэдэг.

Read more