Прокаинамид

250мг, 500мг шахмал, 100мг|мл туншил хэлбэртэй, миокардын  сэрэл дамжуулах чанарыг болон голомтот сэрэл үүсэх явдлыг бууруулах замаар  зүрхний хэмнэл алдагдлыг засах үйлчлэл үзүүлдэг. Их төлөв экстрасистоли, жирвэлзэх аритми, пароксизм бүхий тахикардийн үед хэрэглэдэг.

Read more