Резус фактор, резус зөрчилдөөн

Цусны улаан эсүүдийн гадаргуй дээрх байрладаг уургийг резус фактор гэдэг. Дэлхийн хүн амын 85% нь энэхүү резус факторыг агуулдаг бөгөөд резус эерэг байхад 15% орчим резус факторгүй, өөрөөр хэлбэр резус сөрөг байдаг. Резус нь сөрөг байлаа гээд хүнд ямар нэг таагүй зүйл учрахгүй ч жирэмсэн резус сөрөг эмэгтэйчүүдэд онцгой анхаарал, халамж шаардлагатай байдгийг анхаарах хэрэгтэй.

Read more