Тетракаин

Нунтаг, 0,5% дусаал (нүдний) хэлбэртэй, хэсэг газарт мэдээ алдуулах  үйлчлэлтэй бөгөөд их төлөв нүдний практикт хэрэглэдэг. Ингэхэд нүдний дотоод  даралт, харааны зохиролд нөлөөлөхгүй, хүүхэн харааг өргөсгөхгүй зэрэг сайн  талтайгаараа ихээхэн тохиромжтой юм.

Read more