Левомепромазин

250мг шахмал, 25мг|2мл туншил хэлбэртэй, психолептик  үйлчлэлтэй тул айдас, түгшүүр, уурлан хилэгнэх шинж бүхий сэтгэлийн  хөдөлгөөний хямрал, солиорлын эмчилгээнд гол төлөв хэрэглэдэг. Мөн невроз, эпилепси, өвдөлтийн хамшинжийн (ялангуяа гурвалсан мэдрэлийн өвдөлт, бүслүүр  яр г.м.) үед хэрэглэж болно.

Read more