Posts Tagged ‘тэрбум’

7 тэрбум дахь хүнд 1 тонн жүрж бэлэглэжээ

7 тэрбум дахь хүнд 1 тонн жүрж бэлэглэжээ

Дэлхий дээр долоо тэрбум дахь хүн мэндэлсэн дуулиан намжаагүй л байна. Филиппиний нислэл Манилагаас эхлээд Монгол Эрдэнэт хүртэл олон олон хотууд энэхүү долоон тэрбум дахь хүн төрсөн нутаг болохоор хэрүүл тэмцэл ихтэй л байна. Бүгд л цаг, өргөрөг уртаргийн нарийн тооцоо хийж яалт ч байхгүй манайх мөн гэсэн баталгаа…

Tagged with: