Posts Tagged ‘ууц’

Нуруу ууцаар өвдөх

Прогестерон булчинг зөөллөж, сунгах ба аарцгийн шөрмөсөнд сайн нөлөөтэй. Гагцхүү буруу байрлалд байх нь ууц нурууг өвтгөнө.

(more…)

Бехтеревын өвчин

Ерөнхий

Энэ өвчний нэрийг грекээс орчуулбал “ankylos” нь “бөгтийх, бөгтөр болгох”, “spondylos” нь “нугалам” гэсэн үг болно. Ийм маягаар үеэр хөдөлгөөнгүй болсон үений үрэвсэл гэдэг нь нугалам бөгтөр болдог өвчин юм.

(more…)