Гидрокортизон

5 мг, 10 мг, 20 мг шахмал, 25 мг|мл, 50 мг|мл, 125мг|5 мл флакон  бүхий суспенз, 100 мг, 250 мг, 500 мг туншил хэлбэртэй байх бөгөөд үрэвсэл,  харшлын эсрэг, иммуносупрессор болон шокийн эсрэг үйлчлэл үзүүлдэг. Хэрлэг ба  түүнтэй төстэй өвчнүүд, бронхын багтраа, цочмог лейкоз,

Read more