Харааны эссенциал

Харах мэдрэхүйн хамгийн чухал эрхтэн болох нүд нь тархитай шууд холбоотой байдаг бөгөөд нүдний алим ба туслах аппаратуудаас тогтдог. Амьдралын олон нарийн үйл ажиллагаа харааны тусламжтайгаар гүйцэтгэгддэг тул нүд нь мэдрэхүйн чухал эрхтэн билээ.

Read more