Мастопати

Мастопати гэдэг нь хөхний булчирхай -н хоргүй хавдар -ын өвчин бөгөөд түүний эд эмгэгээр ургах явц юм. 10 эмэгтэйн 8 нь өвчилдөг. Энэ өвчин нь эмэгтэйн бие махбодын дааврын тэнцвэрт байдал алдагдсан суурин дээр үүсдэг байна. Мастопати биеийн байдалд нөлөөлөхийн зэрэгцээ хөхний өмөн үүсэхэд нөлөөлдөг.

Read more