Хүүхдийн тоглоом

Тоглоом нь хүүхдийг зугаацуулах, сэтгэхүйг нь хөгжүүлэх гэсэн хоёр үүргийг давхар биелүүлж байдаг. Хүүхэд төрсөн цагаасаа эхлэн тоглож эхэлнэ. Нэг сар хүртэлх хүүхдийн хүслэн болсон “тоглоом” нь ээжийн гар юм. Нэг сараас хойш шаржигнасан тод өнгөтэй унжлага, зүүлтүүд хэлбэртэй тоглоом нь илүү тохиромжтой гэж үздэг.

Read more