Хүүхэд хөхүүлэх зөв байрлал

Хэрэв эх та төрсний дараагаас эхлэн хүүхдээ хөхүүлэх зөв байрлалыг сонгож чадсан бол хүүхэд чинь хөхөө гүйцэд сайн үмхэж, хөхөндөө сайн байх болно.

Read moreХүүхэд хөхүүлэх зөв байрлал