Posts Tagged ‘хөхүүл’

Жирэмсэн болон хөхүүл эхийн хооллолт

Жирэмсэн болон хөхүүл эх зөв хооллох шаардлагатай.

(more…)