Циннаризин

25мг, 50мг, 75мг шахмал, бүрээс, 75мг|мл хөвмөл зэрэг хэлбэртэй,  тархины судасны кальцийн сувагт хориг үүсгэх, тархины, титэмийн болон захын  судасны эргэлтийг сайжруулах, тархины биоцахилгаан идэвхийн хямралыг засах, гистамины эсрэг зэрэг үйлчлэлтэй бэлдмэл бөгөөд түүнийг их төлөв тархины  эргэлтийн дутмагшил…

Read more