Япон улс Азийн хөгжлийн банктай хамтран Монголд эмнэлгийн аюулгүй байдлыг сайжруулахад тусална

 Япон Улсын Засгийн газар Ядуурлыг бууруулах Япон сангаас 700000 ам.долларын буцалтгүй тусламжийг Азийн хөгжлийн банкаар дамжуулан Монголын эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн хөтөлбөр-5 төслийн бэлтгэлийг хангах техник туслалцаанд зориулан олгохоор болсныг баталгаажуулан гэрээнд гарын үсэг зурах ёслол 2011 оны 11-р сарын 4 нд Сангийн яаман дээр болов.

Read more