Цэцэрлэгт орох нас

Хүүхэд өсч том болохыг дагалдан гарч ирдэг нэг асуудал нь цэцэрлэгтэй холбоотой байдаг. Зундаа өвөө, эмээгийн тусламжтайгаар зусланд “аргалаад” байх боломжтой ч харин намар их ажлын үе эхлэхээр гэрийн асрагч, эсвэл хүүхдийн цэцэрлэг хоёрын нэгийг нь сонгохоос өөр аргагүй болдог.

Read more