Шүдний уйланхай буюу шүдний киста

Киста гэдэг нь грекийн “kystis” гэсэн үгнээс гаралтай бөгөөд орчуулбал уйланхай, хүүдий гэсэн утгатай. Иймд бие махбодод дотроо үхсэн эсүүд, бактер зэргийг агуулсан шингэн бүхий хатуу ханатай хөндий биет үүсэхийг киста буюу уйланхай гэнэ. Уйланхайн ханаг бүрхсэн эсүүд нь байнга шингэн ялгаруулж байдаг тул кистагийн хэмжээ томорсоор байдаг.

Read more