Эмэгтэйчүүдийн бэлгийн чадавхийн тэжээл

Эмэгтэй хүн бэлгийн сулралд ордог гэвэл хүн бүхэн ойлгохгүй байж болох юм. Үүнийг бэлгийн хөрөлт гэж нэрлэдэг.  Нийт эмэгтэйчүүдийн дунд 75% нь бэлгийн таашаал авдаггүй гэсэн тоо баримт ч байдаг. Эмэгтэйчүүд төрсний дараа, цэвэршилтийн үедээ бэлгийн дур сонирхол нь буурдаг.

Read more