Эналаприл

2,5мг, 5мг, 10мг, 20мг шахмал бөгөөд каптоприлын нэгэн адил цусны  даралтыг буулгах үйлчлэлтэй, гэхдээ эмчилгээний үр нөлөөний хувьд түүнээс илүү  юм. Толгой өвдөх, эргэх, цусны даралт хэт багасах, дотор муухайрах, суулгах  ханиах, булчин агших зэрэг гаж нөлөө илэрч болзошгүй. Жирэмсэн эхчүүд, хүүхэд  болон уг эмэнд хэт мэдрэг хүмүүст хэрэглэж болохгүй.

Read more