Posts Tagged ‘үтрээнээс цус гарах’

Цус алдах

Жирэмсэн үед үтрээнээс цус гарах нь нэн аюултай шинж.

(more…)

Эхэс цагаас өмнө ховхрох

Жирэмсний сүүлийн саруудад болон төрөлтийн явцад өөрөөр хэлбэр ураг нярай төрөхөөс өмнө эхэс ховхрох -ыг хэлнэ.

(more…)

Үтрээнээс цус гарах

Жирэмсний эхний хагаст буюу 4 сартайгаас өмнө үтрээнээс цус гарах …

(more…)