Posts Tagged ‘Өвчтэй хүүхдийн асаргаа’

Хүүхдийн асаргаа

Нярай хүүхдийн асаргаа гэдэг баяр баясгалан, түгшүүр тэдгээрээс үүдэн гарах олон тооны асуулт дагуулсан маш хариуцлагатай үе юм.

(more…)